รับสร้างบ้านหรู
Home

เลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 

แน่นอนว่า การสร้างบ้านแต่ละหลังไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยหลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นบ้านที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย และยิ่งเป็นบ้านหรู ดูดี มีระดับด้วยแล้ว ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่มีคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน มีความเชี่ยวชาญ หากเลือกผิดสิ่งที่ต้องเจอนั้นยากเกินกว่าจะรับมือ เช่น บริษัทไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุสร้างบ้าน จากบ้านหรูอาจกลายเป็นบ้านรูหนูก็เป็นได้ ดังนั้นการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ดีจึงมีชัยไปกว่าครึ่ง 

แล้วจะเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูอย่างไร 

แน่นอนว่า ขั้นตอนในการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้านในฝัน ดังนั้นก่อนดำเนินการจึงควรตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบเสียก่อน 

1. เช็กประวัติและผลงาน 

ถึงแม้ในยุคปัจจุบันการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูเป็นเรื่องง่าย มีหลากหลายผู้ประกอบการ แต่ไม่ใช่ทุกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบประวัติและผลงานการสร้างบ้านตลอดช่วงที่ผ่านมาว่า เป็นอย่างไร หรือจะเจาะลึกรายละเอียดถึงขั้นสอบถามประสบการณ์จากคนที่เคยใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านดังกล่าวว่า มีรายละเอียดอย่างไร ทั้งในเรื่องของการจ้างงาน ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไปจนถึงคุณภาพของงานที่ออกมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลคร่าว ๆ ในการตัดสินใจเลือก 

2. มีเอกสารการดำเนินการชัดเจน 

แน่นอนว่า การรับสร้างบ้านหรูแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เงินทุนมหาศาล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างที่พิถีพิถัน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ แต่ทุกขั้นตอนต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องพิจารณา มีดังต่อไปนี้ 

  • ใบเสนอราคา เป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้เราทราบรายละเอียดแบบคร่าว ๆ ว่า วัสดุที่นำไปใช้ในการก่อสร้าง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะใช้เท่าไหร่ ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกันจากหลาย ๆ แห่งก่อนเลือกบริษัทที่ตอบโจทย์ โดยเน้นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพได้ 
  • สัญญาจ้าง การทำสัญญาจ้างต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการพิจารณาง่ายมาก นั่นก็คือ บริษัทรับสร้างบ้านหรูต้องเป็นผู้เสนอสัญญาจ้างให้โดยไม่มีการร้องขอ ครอบคลุมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ การชำระเงิน ความคืบหน้าของงาน รวมไปถึงรายละเอียดในส่วนของการจ้างผู้รับเหมาหรือพาร์ตเนอร์เพิ่มเติมในส่วนของงานที่บริษัทรับสร้างบ้านไม่ถนัดหรือมีความเชี่ยวชาญมากพอ ซึ่งต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในสัญญา 
  • เอกสารค่าใช้จ่ายวัสดุ ต้องแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างวัสดุที่ใช้ ทั้งในงานโครง สร้างงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ 

3. มีวิศวกรหรือสถาปนิกคอยดูแลถึงหน้างาน 

เมื่อถึงขั้นตอนในการสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้านหรูที่ดีและมีคุณภาพต้องส่งวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลขั้นตอนการสร้าง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือหากมีส่วนใดที่ต้องแก้ไขก็สามารถดำเนินการได้ในทันที 

อย่างไรก็ตามการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านหรูต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือการดำเนินงาน หากเกิดข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น นั่นเท่ากับว่า คุณต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นไปตลอดทั้งชีวิตกว่าจะดำเนินการแก้ไขได้ก็อาจกลายเป็นเรื่องยาก หรือต้องใช้เงินเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้